جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی

جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی

جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی (Winifred Holtby Memorial Prize) ، جایزه ای ادبی است که از سال 1967 تا 2003 توسط انجمن سلطنتی ادبیات به بهترین رمان سال تعلق می گرفت. نام این جایزه، به افتخار رمان نویس انگلیسی، وینیفرد هالتبی، انتخاب شده است. اغلب رمان های این نویسنده، صحنه های روستایی دوران کودکی اش را به تصویر می کشد. جایزه ی ادبی اونداتیه در سال 2003 جایگزین این جایزه شد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی

منظر پریده رنگ تپه ها


برنده ی جایزه ی یادبود وینیفرد هالتبی سال 1982

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر