جایزه Grinzane Cavour

جایزه Grinzane Cavour

جایزه ی Grinzane Cavour، جایزه ای ادبی و ایتالیایی بود که در سال 1982 بنیان نهاده شد. مراسم این جایزه همه ساله در قلعه ای مربوط به قرون وسطی برگزار می شد و هدف آن، تشویق افراد، به خصوص جوانان، به مطالعه ی کتاب بود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه Grinzane Cavour

زیستن


برنده جایزه Ordre des Arts et des Lettres

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر