هوگو برای بهترین رمان

هوگو برای بهترین رمان

جایزه ی هوگو (Hugo Awards) ، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین جوایز ادبی در زمینه ی داستان نویسی علمی-تخیلی و خیال پردازی که به افتخار هوگو گرنزبک، بنیان گذار نخستین مجله ی علمی-تخیلی که تحت نام «داستان های شگفت انگیز» به چاپ می رسید، نام گذاری شده است.

این جایزه از سوی مجمع جهانی علمی-تخیلی ورلدکان (Worldcon) اعطا می شود.

کتاب های هوگو برای بهترین رمان

کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل


برنده ی جایزه ی لوکس برای بهترین رمان سال 2005

کتاب عدل الحاقی


برنده جایزه ی لوکس برای بهترین رمان و جایزه ی هوگو سال 2014

کتاب شهر و شهر


برنده ی جایزه ی هوگو و جایزه ی بین المللی داستان فانتزی سال 2010

کتاب مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل
قوه ی تخیل کلارک، شگفت انگیز و ضرب آهنگ داستان هایش استادانه است.
New York Times
معرفی کتاب ایزدان هم
استعاره ای تأثیرگذار و پیش گویانه برای زمان معاصر.
Guardian
معرفی کتاب کتاب گورستان
داستانی بسیار مسحورکننده.
Booklist