هوگو برای بهترین رمان

جایزه ی هوگو (Hugo Awards) ، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین جوایز ادبی در زمینه ی داستان نویسی علمی-تخیلی و خیال پردازی که به افتخار هوگو گرنزبک، بنیان گذار نخستین مجله ی علمی-تخیلی که تحت نام «داستان های شگفت انگیز» به چاپ می رسید، نام گذاری شده است.

این جایزه از سوی مجمع جهانی علمی-تخیلی ورلدکان (Worldcon) اعطا می شود.

کتاب های هوگو برای بهترین رمان

کتاب جنگاوران اخترناو


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب مخاطبین)

کتاب روح امپراطور


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 2013

کتاب ماناموکی: افسانه ای از یک سرزمین آرمانی


مایک رسنیک برنده ی 5 جایزه ی هوگو در سال های 1989،1991،1995،1998و2005 شده است.

کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل


برنده ی جایزه ی لوکس برای بهترین رمان سال 2005

کتاب عدل الحاقی


برنده جایزه ی لوکس برای بهترین رمان و جایزه ی هوگو سال 2014

کتاب شهر و شهر


برنده ی جایزه ی هوگو و جایزه ی بین المللی داستان فانتزی سال 2010

کتاب مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جنگاوران اخترناو
هیچ اثری خلق نشده که با این کتاب برابری کند.
Science Fiction Weekly
معرفی کتاب ماناموکی: افسانه ای از یک سرزمین آرمانی
داستانی به یاد ماندنی و فوق العاده هیجان انگیز درباره ی آرمان شهر یک انسان.
Barnes & Noble
معرفی کتاب روح امپراطور
طرفداران فانتزی، عاشق داستان هیجان انگیز و دنیای جادویی و خلاقانه ی این اثر خواهند شد.
Library Journal
معرفی کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل
قوه ی تخیل کلارک، شگفت انگیز و ضرب آهنگ داستان هایش استادانه است.
New York Times
معرفی کتاب کتاب گورستان
داستانی بسیار مسحورکننده.
Booklist