هوگو برای بهترین رمان

هوگو برای بهترین رمان

جایزه ی هوگو (Hugo Awards) ، قدیمی ترین و یکی از معتبرترین جوایز ادبی در زمینه ی داستان نویسی علمی-تخیلی و خیال پردازی که به افتخار هوگو گرنزبک، بنیان گذار نخستین مجله ی علمی-تخیلی که تحت نام «داستان های شگفت انگیز» به چاپ می رسید، نام گذاری شده است.

این جایزه از سوی مجمع جهانی علمی-تخیلی ورلدکان (Worldcon) اعطا می شود.

کتاب های هوگو برای بهترین رمان
کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل

برنده ی جایزه ی لوکس برای بهترین رمان سال 2005

کتاب عدل الحاقی

برنده جایزه ی لوکس برای بهترین رمان و جایزه ی هوگو سال 2014

کتاب شهر و شهر

برنده ی جایزه ی هوگو و جایزه ی بین المللی داستان فانتزی سال 2010

کتاب مزرعه ی حیوانات

برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

معرفی چند اثر
جاناتان استرنج و آقای نورل
قوه ی تخیل کلارک، شگفت انگیز و ضرب آهنگ داستان هایش استادانه است.
New York Times
ایزدان هم
استعاره ای تأثیرگذار و پیش گویانه برای زمان معاصر.
Guardian
کتاب گورستان
داستانی بسیار مسحورکننده.
Booklist