کتاب مزرعه ی حیوانات

Animal Farm
کد کتاب : 3367
مترجم :
شابک : 978-9642091935
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 32
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3361
مترجم :
شابک : 9789645620545
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 25
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 36730
مترجم :
شابک : 978-6220106357
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 108
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 13
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 175
مترجم :
شابک : 978-600-6605-66-1
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه ی حیوانات
Animal Farm
 • 5 % تخفیف
  75,000 | 71,250 تومان
 • موجود
 • انتشارات: افق افق
  نویسنده:
کد کتاب : 52964
مترجم :
شابک : 978-6003532823
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 73885
مترجم :
شابک : 978-9647199223
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 31043
مترجم :
شابک : 978-6226912303
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 24657
مترجم :
شابک : 978-9640018125
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 109
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 2019
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 23
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3366
مترجم :
معصومه نبی زاده
شابک : 9789646207202
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 158
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 12
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 40673
مترجم :
شابک : 978-6006687599
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3365
مترجم :
شابک : 9789644530524
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 14
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه ی حیوانات
Animal Farm
 • 10 % تخفیف
  48,000 | 43,200 تومان
 • موجود
 • انتشارات: افق افق
  نویسنده:
کد کتاب : 24612
مترجم :
شابک : 978-6003533523
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
(قلعه حیوانات)،(2زبانه،چرم،لب طلایی)
کد کتاب : 76674
مترجم : لیلی ملک لو
شابک : 978-6008708582
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 262
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3371
مترجم :
شابک : 9786001215896
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 144
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 26
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
 • 10 % تخفیف
  28,000 | 25,200 تومان
 • موجود
 • انتشارات: وال وال
  نویسنده:
کد کتاب : 35448
مترجم :
شابک : 978-6229977293
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal farm
کد کتاب : 52906
مترجم :
شابک : 978-6007399842
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 163
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3362
مترجم :
شابک : 9782000524670
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 168
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 95033
مترجم :
شابک : 978-6229833766
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 52855
مترجم : آرمان فیروز
شابک : 978-6226329125
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 132
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 46
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

مزرعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 13504
مترجم :
شابک : 978-9643744472
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 134
سال انتشار شمسی : 1398
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 80820
مترجم :
شابک : 978-6226486644
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 94
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 82570
مترجم : مجید شریفیان
شابک : 978-6006774275
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 118
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 93253
مترجم : وصال احسان
شابک : ‏‫‭978-6229463499‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 110
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 16 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 95529
مترجم :
شابک : 978-6229827963
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 127
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 15 آذر

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 3374
مترجم : سعید کوشا
شابک : 9786009553440
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 287
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

مزرعه حیوانات
Animal Farm
ادونس 6 (2 زبانه)
کد کتاب : 33262
مترجم : آزاده دادفر
شابک : 978-6006382449
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 195
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 36078
مترجم :

شابک : ‫‭‫‭978-6006955438‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 130
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 60568
مترجم :
شابک : 978-6226247740
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 208
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

مزرعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 64946
مترجم :
شابک : 978-600704309
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 113
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

قلعه حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 92303
مترجم :
شابک : 978-6009896257
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : ---

مزرعه ی حیوانات
Animal Farm
کد کتاب : 20593
مترجم :
شابک : 978-9642091232
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 171
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1945
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب مزرعه ی حیوانات اثر جورج اورول

رمان مزرعه ی حیوانات، افسانه ای مدرن و اثر نویسنده ی بسیار توانمندی است که استعداد درخشانش در نوشتن این ژانر از هجو، برای تمامی کتاب دوستان در سرار جهان به اثبات رسیده است. داستان کتاب، حکایت شورش حیوانات یک مزرعه علیه انسان هاست. خوک ها، رهبری سایر حیوان ها را به دست گرفته و در تلاش اند تا برتری خود را به اسب ها، گاوها، گوسفند ها و بقیه بقبولانند. اولین جرقه های شورش، زمانی زده می شود که خوکی، برای به دست گرفتن مالکیت جریان برق، پیشنهاد ساخت یک آسیاب بادی را مطرح می کند؛ ایده ای که ناپلئون، رهبر بی چون و چرای قیام، آن را از آن خود می داند. او از سگ های کوچک و جوان به عنوان محافظ خود استفاده کرده، با انسان ها وارد مجادله شده و به تدریج، حکومتی مستبدانه تشکیل می دهد و حتی قوانین وضع شده در ابتدای حکومت خود را نیز می شکند. پیروان قدیمی و وفادار او، شرایط حال حاضرشان را از نظر غذا و کار، بهتر از زمان حکومت انسان ها ندانسته و وقتی که ناپلئون و اسکویلر را در حال عیاشی و خوشگذرانی با دشمنانشان می بینند، به سرنوشت شوم خود پی می برند. رمان مزرعه ی حیوانات، تشریحی اساسی بر آسیب های استبداد است و نشان می دهد که خودکامگی نه تنها باعث فساد رهبران می شود، بلکه قدرت فکر و استدلال مردم تحت حکومت را نیز از بین خواهد برد.

کتاب مزرعه ی حیوانات


ویژگی های کتاب مزرعه ی حیوانات

برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

فیلمی با همین عنوان، بر اساس این کتاب و به کارگردانی جان استفنسون در سال 1999 ساخته شده است

جورج اورول
اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورول، زاده ی ۲۵ ژوئن ۱۹۰۳ و درگذشته ی ۲۱ ژانویه ۱۹۵۰، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و شاعر انگلیسی بود. او را بیشتر برای دو رمان سرشناس و پرفروشش، مزرعه ی حیوانات و ۱۹۸۴ می شناسند. این دو کتاب بر روی هم بیش از هر دو کتاب دیگری از یک نویسنده ی قرن بیستمی، فروش داشته اند. او همچنین با نقدهای پرشماری که بر کتاب ها می نوشت، بهترین وقایع نگار فرهنگ و ادب انگلیسی قرن شناخته می شود.پدربزرگ او، توماس ریچارد آرتور بلر، یک روحانی بود. خود وی، خانواده اش را با ...
نکوداشت های کتاب مزرعه ی حیوانات
A wise, compassionate, and illuminating fable for our times.
افسانه ای خردمندانه، پرشور و روشن گرانه در عصر حاضر.
New York Times New York Times

Amply broad, cleverly conceived, and delightfully written.
بسیار وسیع، فکر شده و با نثری دلپذیر.
San Francisco Chronicle San Francisco Chronicle

As lucid as glass and quite as sharp.
به درخشش و برندگی یک کریستال شیشه.
Atlantic Monthly Atlantic Monthly

قسمت هایی از کتاب مزرعه ی حیوانات (لذت متن)
رفقا به یاد داشته باشید که هرگز نباید در شما تردیدی پیدا شود، هیچ استدلالی‬ ‫نباید شما را گمراه سازد. هیچ گاه به کسانی که می گویند انسان و حیوان‬ ‫مشترک المنافعند و یا ترقی یکی، منوط به پیشرفت دیگری است، اعتماد نکنید. این‬ ‫حرف ها دروغ محض است. بشر به منافع هیچ موجودی نمی اندیشد. در این مبارزه باید‬ ‫بین ما حیوانات، رفاقت و اتحاد کامل وجود داشته باشد. بشر جملگی دشمن و حیوانات‬ ‫جملگی دوستند.

اسکوئیلر با صدایی رسا گفت: رفقا، امیدوارم تصور نکرده‬ ‫باشید که ما خوک ها این عمل را از روی خودپسندی و یا به عنوان امتیاز‬ ‫انجام می دهیم. بسیاری از ما خوک ها از شیر و سیب خوشمان نمی آید؛ و من به شخصه از آن ها‬ ‫بدم می آید. تنها هدف از خوردن آن ها حفظ سلامتی است. شیر و سیب (از طریق علمی‬ ‫به اثبات رسیده، رفقا) شامل موادی است که برای حفظ سلامتی خوک کاملا ضرروری است. ما خوک ها کارمان فکری است. تمام کار تشکیلات مزرعه بسته به ماست. ما شب و‬ ‫روز مواظب بهبود وضع همه هستیم. صرفا به خاطر شماست که ما شیر را می نوشیم و‬ ‫سیب را می خوریم.

حیوانات خارج، از خوک به آدم و از آدم به خوک و باز از خوک به آدم نگاه کردند ولی دیگر امکان نداشت که یکی را از دیگری تشخیص دهند.