پر بازدید ترین کتاب ها

پر بازدید ترین کتاب ها

این بخش، فهرست آن دسته از عناوینی است که بیشتر از سایر آثار، توجه مخاطبین ایران کتاب را به خود جلب کرده اند. پربازدیدترین ها، نشان گر سلیقه ی کلی مخاطبین است و می تواند نقش بهترین راهنما را برای انتخاب کتاب مورد علاقه تان ایفا کند.

کتاب های پر بازدید ترین کتاب ها

کتاب سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

کتاب همزاد


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب مرسیه و کامیه


ساموئل بکت برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1969

کتاب نقاشی


ژوزه ساراماگو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب در کافه ی جوانی گم شده


پاتریک مودیانو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2014

کتاب ماهی در آب


ماریو بارگاس یوسا برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 2010

کتاب دختری در قطار


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2015

کتاب در ستایش مرگ


ژوزه ساراماگو برنده جایزه ی نوبل ادبیات سال 1998

کتاب و کسی نماند جز ما


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز سال 2016

کتاب ملکه ی سرخ


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب اول گودریدز سال 2015

کتاب کمی قبل از خوشبختی


برنده ی جایزه ی خانه ی مطبوعات فرانسه سال 2013

کتاب مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

کتاب عقاید یک دلقک


نویسنده کتاب برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1972

معرفی چند اثر
معرفی کتاب همزاد
اثری از نویسنده ای بزرگ.
Kirkus Reviews
معرفی کتاب پانزده زندگی اول هری آگوست
تحلیلی ظریف درباره ی دوستی، عشق و پیچیدگی های وجود.
Guardian
معرفی کتاب سرگذشت ندیمه
رمانی قدرتمند و به یاد ماندنی.
Library Journal
معرفی کتاب ماهی در آب
روشن گرانه.
New York Times
معرفی کتاب در کافه ی جوانی گم شده
مودیانو در اوج توانایی های خود.
Library Journal
معرفی کتاب نقاشی
با تسلطی استادانه بر بازی های کلامی و سایر آرایه های ادبی.
Library Journal
معرفی کتاب مرسیه و کامیه
سفری بسیار سرگرم کننده.
Publishers Weekly
معرفی کتاب ماه بر فراز مانیفست
آکنده از اتفاقات غافلگیرکننده و جزئیات تاریخی.
PUBLISHERS WEEKLY
معرفی کتاب دختری در قطار
با تعلیقی پر مایه.
Guardian
معرفی کتاب در ستایش مرگ
ساراماگو، مسلما بزرگترین نویسنده ی عصر حاضر است.
Chicago Tribune