کتاب شازده کوچولو

The Little Prince
کد کتاب : 433
مترجم :
شابک : 978-964-351-013-1
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 103
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 67
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 25736
مترجم :
شابک : 978-9643030254
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 114
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 80
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو (شومیز)
The Little Prince
کد کتاب : 124001
مترجم :
شابک : 978-9643510138
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 103
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 67
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو (جیبی-گالینگور)
The Little Prince
کد کتاب : 3373
مترجم :
شابک : 978-9643510138‬‬
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 103
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 65
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو (قطع وزیری)
The Little Prince
کد کتاب : 97361
مترجم :
شابک : 978-6227720495
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 117
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 18309
مترجم :
شابک : 978-9641854203
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 10
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو (گلاسه)
Little Prince
کد کتاب : 3392
مترجم :
شابک : 9789644175060
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 22
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

نمایش نامه ی شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 20915
مترجم :
شابک : 978-6001197680
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 98
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 122223
مترجم : مریم خرازیان
شابک : 978-6009560011
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Little Prince
کد کتاب : 3394
مترجم :
شابک : 9786009412624
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو(جیبی)
The Little Prince
کد کتاب : 37100
مترجم :
شابک : 978-6000809072
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 144
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 132527
مترجم :
شابک : 978-6225500068
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 17043
مترجم :
شابک : 978-9643634162
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 131
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Little Prince
کد کتاب : 3397
مترجم : زهرا تیرانی
شابک : 9786006605302
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
the little prince
کد کتاب : 95564
مترجم :
شابک : 978-6227929829
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 60
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Le petit prince
و تولد شازده کوچولو
کد کتاب : 58093
مترجم :
شابک : ‫‬‭978-6003910157
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 2001
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Le petit prince
کد کتاب : 82556
مترجم :
شابک : 978-6009553402
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 166
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
متن و در زمینه متن
کد کتاب : 92642
مترجم : مینو دولتشاهی فرد
شابک : ‫‭9786009753789
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 107
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو (جیبی)
The Little Prince
کد کتاب : 96695
مترجم :
شابک : 978-2000819936
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
با سی دی، سه زبانه
کد کتاب : 3368
مترجم :
شابک : 9786005816556
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 192
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : سلفونی
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 83929
مترجم :
شابک : 978-6227924381
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 32
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Little Prince
چرم-دوزبانه
کد کتاب : 3383
مترجم :
شابک : 9786008708162
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 115
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Little Prince
برای نوجوانان
کد کتاب : 3388
مترجم : رامسس بصیر
شابک : 9782000457732
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Little Prince
کد کتاب : 3390
مترجم :
شابک : 9786008460367
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 10
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 52765
مترجم :
شابک : 978-6226805421
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 102
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The little prince
کد کتاب : 56152
مترجم :
شابک : 978-6227349368
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 100
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 65002
مترجم :
شابک : 978-6009835577
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 220
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 65201
مترجم :
شابک : 978-6001270772
قطع : رحلی
تعداد صفحه : 72
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
Le petit prince
کد کتاب : 73213
مترجم :
شابک : 978-9641812814
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 77364
مترجم :
شابک : 978-9648772609
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 47
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 92493
مترجم : ستایش نوروزی
شابک : 978-6009896233
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 103516
مترجم :
شابک : 978-6009532513
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 88
سال انتشار شمسی : 1401
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 49
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The little prince
کد کتاب : 111887
مترجم :
شابک : 978-6229536964
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 130
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 112020
مترجم :
شابک : 978-6009414208
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1392
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 113900
مترجم :
شابک : 978-6003940369
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The little prince
کد کتاب : 116741
مترجم :
شابک : 978-6006988313
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
زبان کتاب : فارسی و فرانسوی
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 117307
مترجم :
شابک : ‫‬‭978-6006235592
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 96
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 119487
مترجم : بابک اندیشه
شابک : 978-9648541519
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 106
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1987
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 11
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 119961
مترجم :
شابک : 978-6226322546
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
زبان کتاب : فارسی و انگلیسی
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 120228
شابک : 978-6007961377
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 124890
مترجم : فاطمه سعیدا
شابک : 978-6227118056
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 155
سال انتشار شمسی : 1399
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 131689
مترجم :
شابک : 978-6008034483
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 8
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 131876
مترجم :
شابک : 978-9648329414
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1393
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 12 اسفند
نوع چاپ : دیجیتال - POD

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 3375
مترجم :
شابک : 978-9644481321
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 117
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 17
زودترین زمان ارسال : ---

شاهزاده کوچولو
The Little Prince
به همراه پژوهشی کوتاه بر مفاهیم فلسفی - اجتماعی واژه ها
کد کتاب : 55654
شابک : 978-6009265749
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 147
سال انتشار شمسی : 1395
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 21857
مترجم :
شابک : 978-9643808754
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 100
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 80237
مترجم :
شابک : 978-6008099222
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 90
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

شازده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 1853
مترجم :
شابک : 978-964-431-085-0
قطع : وزیری
تعداد صفحه : 110
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1943
نوع جلد : زرکوب
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

شاهزاده کوچولو
The Little Prince
کد کتاب : 40858
مترجم :
شابک : 978-6222671006
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1399
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب شازده کوچولو اثر آنتوان دو سنت اگزوپری

رمان شازده کوچولو، یک داستان تمثیلی اخلاقی، خودزندگی نامه ای معنوی و رمانی تأثیرگذار است که بیش از هرکتاب دیگری از فرانسه به زبان های دیگر ترجمه شده است. این اثر با جذابیتی پایان ناپذیر، داستان پسرکی را تعریف می کند که محیط امن سیاره ی کوچکش را به منظور سفر در جهان هستی و آموختن پیچ و خم های رفتار بزرگترها ترک می کند و در طول این سفر، ملاقات های شگفت انگیزی نصیبش می شود. سفر اودیسه وار شخصیت اصلی داستان، با ماجراجویی در سیاره ی زمین به اوج خودش می رسد. رمان شازده کوچولو که در سال 1943 در نیویورک به رشته ی تحریر درآمد، خیلی زود به پدیده ای عالمگیر در دنیای ادبیات تبدیل شد. این رمان به یاد ماندنی ، داستانی فلسفی با ارزش هایی انسانی است که بیش از 70 سال از نسلی به نسل دیگر در جای جای دنیا منتقل شده است. رمان شازده کوچولو، نمادی از توسعه ی پایدار، سفیر صلح جهانی و مدافع حقوق کودکان در دنیای بزرگترها است.

کتاب شازده کوچولو


ویژگی های کتاب شازده کوچولو

جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

آنتوان دو سنت اگزوپری
آنتوان دو سنت اگزوپری، زاده ی ۲۹ ژوئن ۱۹۰۰ و درگذشته ی ۳۱ ژوئیه ۱۹۴۴، نویسنده و خلبان اهل فرانسه بود.او فرزند سوم کنت ژان دو سنت اگزوپری، بازرس بیمه در جنوب فرانسه و ماری دو فونسکلومب، اشراف زاده ای فرانسوی، بود و در ۲۹ ژوئن سال ۱۹۰۰ در شهر لیون به دنیا آمد. بعد از شکست در ورود به مدرسه ی نیروی دریایی، او برای انجام خدمت نظام وظیفه به نیروی هوایی فرانسه پیوست. او با زیر پا گذاشتن مقررات به فراگیری خلبانی پرداخت و گواهینامه ی پرواز خود را دریافت کرد. در ۱۹۲۳ پس از پایان خدمت نظام به پاریس بازگ...
نکوداشت های کتاب شازده کوچولو
This starry prince has delighted readers for more than six decades.
این شاهزاده ی ستاره پوش بیش از شش دهه است که مخاطبین را به وجد می آورد.
bn.com

This is an outstanding book for an adolescent to take into adulthood, for an adult who knew it and loved it, or for anyone who has never known it.
این اثر کتابی فوق العاده است برای نوجوانانی که به بزرگسالی وارد می شوند، برای بزرگترهایی که آن را می شناختند و به آن عشق می ورزیدند یا برای هر کسی که هیچ وقت آن را نشناخته است.
Children's Literature

A lovely story...which covers a poetic philosophy.
داستانی دوست داشتنی که فلسفه ای شاعرانه در بر دارد.
New York Times Book Review New York Times Book Review

قسمت هایی از کتاب شازده کوچولو (لذت متن)
اگر به آدم بزرگ ها بگویید یک خانه ی قشنگ دیدم از آجر قرمز که جلو پنجره هاش غرق شمعدانی و بامش پر از کبوتر بود، محال است بتوانند مجسمش کنند. باید حتما به شان گفت یک خانه ی صد میلیون تومنی دیدم تا صداشان بلند بشود که: وای چه قشنگ! یا مثلا اگر به شان بگویید: «دلیل وجود شهریار کوچولو این که تودل برو بود و می خندید و دلش یک بره می خواست و بره خواستن، خودش بهترین دلیل وجود داشتن هر کسی است.» شانه بالا می اندازند و باتان مثل بچه ها رفتار می کنند! اما اگر به شان بگویید: «سیاره ای که ازش آمده بود اخترک ب612 است.» بی معطلی قبول می کنند و دیگر هزار جور چیز ازتان نمی پرسند. این جوری اند دیگر. نباید ازشان دلخور شد. بچه ها باید نسبت به آدم بزرگ ها گذشت داشته باشند.

برای من تو هم مثل هزاران پسربچه ی دیگه ای هستی که در این دنیا زندگی می کنن و من هیچ نیازی به تو ندارم. برای تو هم من مثل هزاران روباه دیگه ی این دنیا هستم. اگر من اهلی بودم، ما به هم نیاز داشتیم. به نظر من، تو در تمام جهان منحصر به فردی و من هم باید در تمام جهان منحصر به فرد باشم.

شازده کوچولو: این راز منه. خیلی سادست؛ تو فقط با قلبت می تونی چیزی را به درستی ببینی؛ چیزی که واقعیه با چشم دیده نمی شه.