ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی (۷ تیر ۱۳۰۸ در نجف – ۲ بهمن ۱۳۹۴ در تهران)، زبان شناس و مترجم ایرانی بود. او عضو پیوستهٔ فرهنگستان زبان و ادب فارسی بود و دبیری مجلهٔ ادبیات تطبیقی را بر عهده داشت. عمده فعالیت های ادبی و علمی او در حوزهٔ ترجمهٔ متون ادبی، ویرایش، زبان شناسی و وزن شعر فارسی است. نجفی یکی از دقیق ترین دایره ها را برای طبقه بندی وزن شعر فارسی تدوین کرده که به «دایرهٔ نجفی» معروف است.

کتاب های ابوالحسن نجفی

کالیگولا


۱۷,۵۰۰ تومان

ادبیات چیست


۳۱,۰۰۰ تومان

وظیفه ی ادبیات


۲۸,۰۰۰ تومان