کتاب کیمیاگر

The Alchemist
کد کتاب : 13369
مترجم :
شابک : 978-9643213978
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 159
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 56
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
(داستانی درباره دنبال کردن رویاها)
کد کتاب : 44460
مترجم :
شابک : 978-6008942054
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 154
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 44512
مترجم :
شابک : 978-9644531415
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 144
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر (جیبی)
The Alchemist
کد کتاب : 120627
مترجم :
شابک : 978-6008277477
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 256
سال انتشار شمسی : 1403
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 16
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر (دو زبانه)
The Alchemist
کد کتاب : 3077
مترجم :
شابک : 9786008708360
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 320
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : جلد سخت
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 21340
مترجم : یولاند گوهرین
شابک : 978-6003767720
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 192
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 32518
مترجم :
شابک : 978-6229601136
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 125
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 105492
مترجم :
شابک : 978-6229536957
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 193
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 13368
مترجم : فرزانه فرزاد
شابک : 978-9641720966
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 160
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 6
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 80258
مترجم :
شابک : 978-6227945638
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 152
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 30
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 95457
مترجم :
شابک : 978-6227929881
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 119
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر (جیبی)
The Alchemist
کد کتاب : 124075
مترجم :
شابک : 978-9643213145
قطع : جیبی
تعداد صفحه : 258
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 12
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 64306
مترجم :
شابک : 978-6226912310
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 176
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 5
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 85292
مترجم :
شابک : 978-6229833735
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 143
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 92459
مترجم :
شابک : 978-6008866343
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 104
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر (رقعی)
The Alchemist
کد کتاب : 120649
مترجم :
شابک : 978-6008277477
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 184
سال انتشار شمسی : 1403
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 10
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 124498
مترجم :
شابک : 978-6222464523
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 164
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 129152
مترجم :
شابک : 978-6003246294
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 199
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 132596
مترجم :
شابک : 978-6008173472
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 178
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 7
زودترین زمان ارسال : 8 اردیبهشت

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 642
مترجم :
شابک : 978-964-640-446-5
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 244
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 94
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 40796
مترجم :
شابک : 978-6226041317
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 188
سال انتشار شمسی : 1398
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر (پالتویی)
The Alchemist
کد کتاب : 46765
مترجم :
شابک : 978-6004051545
قطع : پالتویی
تعداد صفحه : 276
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 3
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 63572
مترجم :
شابک : 978-9645529046
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 128
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 9
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
  • 60,000 تومان
  • تمام شد ، اما میاریمش 😏
  • انتشارات: کاروان کاروان
کد کتاب : 98666
مترجم :
شابک : 978-647033930
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 183
سال انتشار شمسی : 1388
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 34
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 100145
مترجم :
شابک : 978-6226395557‬‬‬
قطع : رقعی
تعداد صفحه : ‫136
سال انتشار شمسی : 1400
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 4
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 114026
مترجم :
شابک : 978-6227701937
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 112
سال انتشار شمسی : 1402
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 2
زودترین زمان ارسال : ---

کیمیاگر
The Alchemist
کد کتاب : 135722
مترجم :
شابک : 978-6225986237
قطع : رقعی
تعداد صفحه : 136
سال انتشار شمسی : 1401
سال انتشار میلادی : 1988
نوع جلد : شومیز
سری چاپ : 1
زودترین زمان ارسال : ---

معرفی کتاب کیمیاگر اثر پائولو کوئیلو

کتاب کیمیاگر با در هم آمیختن جادو، عرفان، خرد و شگفتی به رمانی کلاسیک در عصر مدرن تبدیل شده است. میلیون ها نسخه از این رمان فوق العاده موفق در سراسر جهان به فروش رسیده و پائولو کوئیلو با خلق این اثر، توانسته زندگی مخاطبین بی شماری را دگرگون سازد. رمان کیمیاگر، داستان اسرارآمیز پسری چوپان و آندلسی به نام سانتیاگو را روایت می کند که رویای یافتن گنج را در سر می پروراند. او به همین منظور پا به سفر می گذارد اما دست سرنوشت، گنجی به مراتب باارزش تر و واقعی تر از تصور او را بر سر راهش قرار می دهد. سفر سانتیاگو، خرد غایی گوش کردن به حرف دل را یادآور می شود و به ما می آموزد چگونه قدر فرصت های معدود زندگی را بهتر بدانیم و از همه مهمتر، چگونه رویاهایمان را دنبال کنیم.

کتاب کیمیاگر


ویژگی های کتاب کیمیاگر

جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

فیلم هایی بر اساس این کتاب در سال های مختلف ساخته شده است.

پائولو کوئیلو
پائولو کوئیلو دسوزا، زاده ی 24 آگوست 1947، ترانه سرا و رمان نویس برزیلی است.کوئیلو از اوایل دوران نوجوانی قصد داشت که نویسنده شود. درون گرایی و سرکشی های کوئیلو در 17سالگی، والدینش را بر آن داشت تا او را در یک آسیاشگاه روانی بستری کنند. او قبل از مرخص از شدن در بیست سالگی، سه بار از این آسایشگاه فرار کرد.کوئیلو در سال 1982 اولین کتاب خود را منتشر کرد که به موفقیت چندانی نرسید اما با انتشار کتاب کیمیاگر، نام او بر سر زبان ها افتاد.پائولو کوئیلو در سال 1980 با هنرمندی به نام کریستینا اویتیسیکا ...
نکوداشت های کتاب کیمیاگر
An inspiring spiritual tale of self-discovery.
داستانی معنوی و الهام بخش درباره ی خودشناسی.
Barnes & Noble

It had a life-enchanting effect on millions of people.
این کتاب، تأثیر سحرآمیزی بر زندگی میلیون ها انسان داشته است.
London Times

A touching, inspiring fable.
داستانی تأثیرگذار و الهام بخش.
Indianapolis Star

قسمت هایی از کتاب کیمیاگر (لذت متن)
تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصی یگانه وظیفه ی آدمیان است. همه چیز تنها یک چیز است. و هنگامی که آرزوی چیزی را داری، سرار کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو را تحقق بخشی.

وقتی زبان عشق را یاد بگیری، کسی که منتظرت است را به آسانی خواهی شناخت، چه در دل کویر باشد چه وسط شهری بزرگ.

ساربان به پسرک گفت: من زنده ام. وقتی چیزی می خورم فقط به خوردن فکر می کنم، اگر راه بروم همۀ حواسم را بر روی گام هایم متمرکز می کنم. اگر ناگزیر از جنگیدن باشم، آن روز، روز خوبی برای مردنم خواهد بود. چون در گذشته یا آینده ام زندگی نمی کنم. من فقط حال را در می یابم.