ادبیات اقتباسی

ادبیات اقتباسی

ادبیات اقتباسی، ژانری است که در آن، هنرمند با الهام گرفتن از اثری کهن، دست به آفرینشی دوباره بزند و اثر اولیه را به گونه ای دیگر بیافریند. در واقع، اثر جدید، دقیقا همان اثر اولیه نیست، بلکه تنها رگه هایی از اثر اولیه در آن دیده می شود. پایه و اساس بازآفرینی، تخیل است و کتاب بازآفریده شده، اثری است مستقل، تازه و بدیع. در بازآفرینی می توانیم از هر زاویه ای که بخواهیم وارد ساختار شویم و ساختمان اثر را به کلی در هم ریزیم.

کتاب های ادبیات اقتباسی
کتاب در کمال خونسردی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پرتقال کوکی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب گذری به هند

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خانم دلوی

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پیرامون اسارت بشری

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب پایان رابطه

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شاهین مالت

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب زیر کوه آتشفشان

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سه مرد در یک قایق

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب سی و نه پله

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب نشانه چهار

جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

معرفی چند اثر
زیر کوه آتشفشان
یکی از ده رمان مهم خلق شده در قرن بیستم.
Los Angeles Times
بهار زندگی دوشیزه جین برودی
موجز و تلخ و شیرین، شاهکاری در ادبیات روایی.
Guardian
شاهین مالت
شاهین مالت، نه تنها بهترین رمانی است که تا به حال خوانده ایم، بلکه رمانی فوق العاده خوش ساخت است.
Times Literary Supplement
پایان رابطه
این اثر از ابتدا تا انتها، نمایش بی نقص مهارت و تسلط، و ارائه ی شگفت انگیز و جسورانه ی افکار است.
New Yorker
پیرامون اسارت بشری
موآم دارای استعداد کم نظیری در داستان سرایی است.
Sunday Times
خانم دلوی
یکی تکان دهنده ترین و منقلب کننده ترین آثار هنری قرن بیستم.
Barnes & Noble
گذری به هند
در زمره ی بهترین رمان های قرن بیستم.
Barnes & Noble
دراکولا
داستان های برام استوکر، الهام بخش تعداد بی شماری از نویسندگان داستان های ترسناک و فانتزی بوده است.
Barnes & Noble
دل تاریکی
دل تاریکی، تأثیراتی داشته که پا فراتر از دنیای ادبیات گذاشته است.
Barnes & Noble
جود گمنام
توماس هاردی، بزرگترین نویسنده ی داستان های تراژیک در میان رمان نویسان انگلیسی است.
Virginia Woolf