0

کتاب محاکمه The Trial


  • قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
  • وضعیت : موجود

مروری بر محاکمه
محمدعلی فائزی محمدعلی فائزی

کتاب محاکمه، رمانی تفکربرانگیز و بسیار تأثیرگذار است که در بسیاری از سطوح ساختار و نمادشناسی تفسیر شده است؛ اما اغلب منتقدین بر این موضوع صحه می گذارند که این کتاب، کاوشی است بر موضوعاتی چون احساس گناه، اضطراب و ضعف اخلاقی در مواجهه با نیروهایی ناشناخته. یوزف کا، کارمند بانک و مردی بدون هیچ ویژگی و توانایی خاص است. او می تواند هرکسی باشد و در برخی موارد، نماینده ی همه ی انسان هاست. او به شکلی عجیب توسط مأمور دادگاه در شهر محل سکونتش دستگیر می شود. کا تلاش می کند تا دریابد که چگونه ظن دادگاه را نسبت به خود برانگیخته است. صداقت او معمولی است، رابطه اش با پیشخدمتی به نام السا مثل سایرین است و هیچ بلندپروازی نابه هنجار یا خطرناکی نیز ندارد. او فقط می تواند سوال بپرسد اما هیچ جواب روشن و واضحی درباره ی دنیای عجیب دادگاه دریافت نمی کند. بیچارگی یوزف کا، مردی که توسط دادگاهی تعامل ناپذیر به گناهی ناشناخته محکوم شده، تصویری ژرف و تکان دهنده از نوع بشر در دنیای مدرن است. در این دادگاه، هیچ اتهام رسمی ، روند تحقیق و اطلاعاتی برای کمک به وکیل مدافع وجود ندارد. یکی از تأثیرگذارترین جنبه های این رمان، وجود روند مداوم روایت های متفاوت، توضیحات متعدد، تفاسیر مختلفی از فرآیندهای علت و معلولی و همچنین شک و تردید است. در رمان محاکمه، تمامی ساختار منطقی جهان زیر سوال برده می شود.

خرید و معرفی کتاب خواندنی محاکمهانتشارات: ماهیماهی
مشخصات محاکمه
قطع : رقعی
شابک : 978-964-9971-54-4
وزن : 315
تعداد صفحه : 272
سال انتشار شمسی : 1396
سال انتشار میلادی : 1925
سری چاپ : 8

ویژگی ها

جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

دو فیلم در سال های 1962 و 1993 بر اساس این کتاب ساخته شده است.

نکوداشت
The Trial stands as one of the great novels of modern times.
محاکمه، جزء رمان های بزرگ و مهم عصر مدرن است.
Barnes & Noble Review

An accomplishment of the highest order.
موفقیتی در بالاترین سطح.
New York Times review

The Trial has resonated with chilling truth for generations of readers.
محاکمه با حقیقتی دلهره آور برای نسل های متمادی طنین انداز بوده است.
Penguin Random House Penguin Random House

لذت متن
این فقط به خاطر حماقتشان است که قادرند آن قدر از خودشان مطمئن باشند.

کسی به من گفت [به خاطر نمی آورم چه کسی ]که چه خوب است وقتی آدم صبح از خواب بیدار می شود، دست کم در مجموع همه چیز را بی هیچ جابه جایی درست در همان جایی بازیابد که شب گذشته بوده است … هم از این رو به گفته ی آن مرد لحظه بیدار شدن مخاطره آمیزترین لحظه ی روز است. اگر آن را از سر بگذرانیم، بی آنکه از جای خود به جایی دیگر کشیده شویم، می توانیم تمام روز آسوده خاطر باشیم.

لازم نیست واقعیت و درستی همه چیز را بپذیریم، فقط باید ضروری بودن ]اتفاق افتادن آن چیزها[ را پذیرفت.