ادبیات چک

ادبیات چک

قدمت ادبیات چک به قرن چهاردهم بازمی گردد. ادبیات مدرن چک را می توان به دوره هایی چون دوره ی بیداری ملی در قرن نوزدهم، جنبش آوانگارد در خلال دو جنگ جهانی، سال های حکومت کمونیسم و ادبیات پساکمونیستی جمهوری چک تقسیم کرد.

کتاب های ادبیات چک

شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

بار هستی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

کاوش های یک سگ


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

قصر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

شوخی


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

تنهایی پرهیاهو


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

محاکمه


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

آمریکا


فیلم ها و سریال هایی بر اساس این کتاب ساخته شده است.

پزشک دهکده


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

پندهای سورائو


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

نامه به پدر


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

داستان های کوتاه کافکا


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

مسخ


فیلم هایی بر اساس این کتاب ساخته شده است.

جاودانگی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

بیشتر بخوانید

فرانتس کافکا: درخشش ابدی یک ذهن شکنجه شده

مطالعه ی آثار عجیب و کابوس وار کافکا به ما یادآوری می کند که پشت نقاب زندگی روزمره ی هر فرد، یک زندگی عاطفیِ منحصر به فرد و پر فراز و نشیب وجود دارد.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پزشک دهکده
کافکا در این اثر، با دقتی کم نظیر، پوچی مطلق و ترس رویایی بد را به تصویر می کشد.
Study
معرفی کتاب آمریکا
کافکا همچنان ما را وادار می کند که با نگاهی تازه به او بنگریم.
Los Angeles Times
معرفی کتاب نامه به پدر
فوق العاده قابل توجه.
Brain Pickings
معرفی کتاب مسخ
شاهکار ادبی کافکا.
Barnes & Noble
معرفی کتاب پندهای سورائو
این گوهر ناشناخته، چشم اندازی تازه از آثار یک نابغه را در اختیار مخاطبین قرار می دهد.
Goodreads
معرفی کتاب جاودانگی
جذاب و ارزشمند.
Publishers Weekly