محمد رمضانی

محمد رمضانی

محمد رمضانی، نویسنده، مترجم و زبان‌شناس ایرانی است که به زبان‌های کردی و فارسی داستان نوشته و از زبان‌های فرانسه و انگلیسی نیز ترجمه کرده است.

کتاب های محمد رمضانی

محاکمه