فهرست برترین کتاب های ناتمام

فهرست برترین کتاب های ناتمام

برخی نویسندگان به دلایل مختلف همچون کمال گرایی، کار روی سایر پروژه ها، بیماری یا حتی مرگ، موفق نشدند که آثار خود را به سرانجام برسانند؛ آثاری که علیرغم نداشتن پایان بندی های مرسوم یا حتی پایان یافتن در میانه ی روایت، پس از انتشار توانستند نام خود را به عنوان کتاب هایی ارزشمند و ماندگار مطرح کنند. ناتمام بودن این آثار همچنین، جنبه ای جذاب و اسرارآمیز را به آن ها می بخشد. فهرست پیش رو که از تریکب لیست های Flavorwire، Guardian و Mental Floss به وجود آمده، برخی از برترین کتاب های ناتمام را در خود جای داده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست برترین کتاب های ناتمام

2666


برنده ی جایزه ی آلتازور سال 2005 و جایزه ی حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 2008

انه اید


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

قصر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

محاکمه


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

آرتور شاه و دلاوران میزگرد


نامزد جایزه ی بهترین داستان فانتزی جهان سال 1977

آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان


جزو فهرست برترین آثار نویسندگان زن

شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

قصه های ناتمام


برنده ی جایزه ی Mythopoeic سال 1981

نفوس مرده


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

مرد اول


آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1957

آمریکا


فیلم ها و سریال هایی بر اساس این کتاب ساخته شده است.

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر