دهه 1920 میلادی

دهه 1920 میلادی

دهه ی 1920 میلادی، دوره ی پرفراز و نشیبی بود و تغییرات بزرگ متعددی در این دهه به وقوع پیوست. مدرنیسم، تقریبا بر همه ی جنبه های هنر، ادبیات و فرهنگ عامه ی مردم در این زمان تأثیر گذاشت و بهترین نامی که برای توصیف جنبش های ادبی و فرهنگی این دهه می توان انتخاب کرد، «تجربی» خواندن آن هاست. فیتزجرالد و همینگوی، محبوب ترین نویسندگان این دهه به حساب می آمدند.

کتاب های دهه 1920 میلادی

کتاب قصر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

کتاب ژاندارک


جورج برنارد شاو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1925

کتاب لازاروس خندید


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب داینامو


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب هوس زیر درختان نارون


یوجین اونیل برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1936

کتاب شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

کتاب زن های عاشق


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب عصر بی گناهی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب بابیت


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب تراژدی آمریکایی


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

کتاب گذری به هند


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب خانم دلوی


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

کتاب شش شخصیت در جست و جوی نویسنده


لوئیجی پیراندللو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات سال 1934

معرفی چند اثر
معرفی کتاب قصر
شاهکار هراس انگیز و طنزآمیز کافکا.
Booknews
معرفی کتاب ژاندارک
این اثر، امروزه نیز با قدرت طنین انداز است.
Guardian
معرفی کتاب هوس زیر درختان نارون
یک تراژدی آمریکایی بزرگ.
Guardian
معرفی کتاب داینامو
داینامو، نشان دهنده ی طیف وسیع و گسترده ی آثار اونیل است.
Goodreads
معرفی کتاب لازاروس خندید
تفکری عمیق، فلسفی و خداشناسانه.
Barnes & Noble
معرفی کتاب همه فرزندان خداوند بال دارند
تحلیلی هوشمندانه از مسأله ی ازدواج سیاه پوستان و سفیدپوستان.
Eoneill
معرفی کتاب شوایک
طنزی تاریک از هاشک و الهام بخش آثاری نظیر تبصره ی 22.
Barnes & Noble
معرفی کتاب مرگ به سراغ اسقف اعظم می آید
کتابی خارق العاده و اثری کم نظیر در ادبیات.
New York Times
معرفی کتاب زن های عاشق
کاوشی تاریک اما زیبا درباره ی عشق در جهانی با خشونت ها و ویرانی های روزافزون.
Barnes & Noble
معرفی کتاب تراژدی آمریکایی
شاهکاری آمریکایی.
Barnes & Noble