ادبیات اتریش

ادبیات اتریش

ادبیات اتریش در طول تاریخ، ارتباط بسیار نزدیکی با ادبیات المان داشته و به خاطر مبادله ی فرهنگی غنی و پیچیده ی دو کشور، در بسیاری از جنبه ها، نمی توان مرز مشخصی میان ادبیات دو کشور در نظر گرفت؛ گرچه ویژگی های منحصر به فرد و نویسندگان بزرگ اتریشی، هویت مستقلی به ادبیات این کشور بخشیده است.

کتاب های ادبیات اتریش

کاوش های یک سگ


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

انسان در جستجوی معنای غایی


جزو پرفروش ترین کتاب ها و رمان های ایران

قصر


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

محاکمه


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

آمریکا


فیلم ها و سریال هایی بر اساس این کتاب ساخته شده است.

پزشک دهکده


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

پندهای سورائو


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

جهان آخر


برنده ی جایزه ی بهترین ترجمه ی اشلگل-تییک سال 1991

نامه به پدر


اثری از کافکا، یکی از برترین نویسندگان قرن نوزده و بیست

داستان های کوتاه کافکا


جزو لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ

مسخ


فیلم هایی بر اساس این کتاب ساخته شده است.

بیشتر بخوانید

فرانتس کافکا: درخشش ابدی یک ذهن شکنجه شده

مطالعه ی آثار عجیب و کابوس وار کافکا به ما یادآوری می کند که پشت نقاب زندگی روزمره ی هر فرد، یک زندگی عاطفیِ منحصر به فرد و پر فراز و نشیب وجود دارد.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب پزشک دهکده
کافکا در این اثر، با دقتی کم نظیر، پوچی مطلق و ترس رویایی بد را به تصویر می کشد.
Study
معرفی کتاب آمریکا
کافکا همچنان ما را وادار می کند که با نگاهی تازه به او بنگریم.
Los Angeles Times
معرفی کتاب نامه به پدر
فوق العاده قابل توجه.
Brain Pickings
معرفی کتاب مسخ
شاهکار ادبی کافکا.
Barnes & Noble