مجموعه ی نویسندگان

مجموعه ی نویسندگان

کتاب های مجموعه ی نویسندگان

مرگ پوتیا


روان درمانی گروهی معنامحور


طنزآوران جهان نمایش 4


طنزآوران جهان نمایش 7


آنک آخرالزمان


پیدایش جهان


زبان و شاعری


بازی بی نهایت


حق حق داشتن


آگاهانه دوست داشتن


اهمیت نظریه


لذت خیانت


مرگ در جنگل


شعر مدرن


دوستت دارم


تاریخ تمدن (دوره ۱۳ جلدی)


بهترین داستان های جهان


دو نیمه ی من


مجموعه آثار عزیز نسین


عشق واقعی


ساحر کاسه را دزدید


عاشقانه ها


نگرش های نوین در فلسفه - جلد 1


نگرش های نوین در فلسفه - جلد 1


بانوی بهشتی


شهر و جنسیت


بهانه های مانوس


ده قرار مهم برای زندگی مشترک


خوبی خدا


کافه پاریس


از چشم نابینایان


دانشنامه ی نظریه های روایت


عروسک، ماسک و اشیای نمایشی


دورترین فاصله


بی ریشه


زنده باد قانون


مثل گوسفند


می خواهم برایت خاطره باشد


خریدن لنین


دخترها در جنگ


بیست و یک داستان


هم سرایان خیابان کینگزلی


شعر معاصر فرانسه


آگراندیسمان


میان فنجان های قهوه


عادت عشق


شکار


شام زیر درختان بلوط (2جلدی)


از نگاه جنون


بازی های شبانه


بازیگری حرفه ای


چهل طوطی


یک درخت یک صخره یک ابر


بازآفرینی واقعیت


دست مایه ها


صدایی از دیوار


ما یک خانه ی آبی داریم


خانواده ی مصنوعی


خدا و محدوده عقل


زن وسطی


مجموعه فرانکلین


برخوردی کوتاه با دشمن


جلاد و داستان های دیگر


مقبره دار...و مرگ


هنر نویسندگی


تاریخ علم (جلد 3)


مهربان تر از نسیم


پدر و مادرها هم آدم اند


والتر بنیامین


عبور از مرز


زن و شوهر واقعی


الفبای تقلب


ماه عسل آفتابی


به کسی مربوط نیست


گذر زمین


عاشورا در گذار به عصر سکولار


بیشتر بخوانید

6 دلیل برای خواندن داستان های کوتاه

ضرباهنگ سریع، طرح داستانیِ یک وجهی، و وجود ایجاز از ویژگی های «داستان های کوتاه» هستند