فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

در این فهرست می توانید برترین و تأثیرگذارترین کتاب های سیاسی تمام جهان را مشاهده کنید. لیست کتاب های سیاسی برگزیده از ترکیب معتبرترین فهرست های کتاب های سیاسی جهان، همچون فهرست «صد کتاب برتر سیاسی تاریخ» به انتخاب روزنامه ی The Observer و لیست برترین کتاب های سیاسی در سایت های Goodreads و The Guardian به وجود آمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

آتش و خشم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۳۹,۹۰۰ تومان

در باب آنارشیسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۲۰,۰۰۰ تومان

نظم و زوال سیاسی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۶۰,۰۰۰ تومان

خانه زاد


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

۴۸,۰۰۰ تومان

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۳۲,۰۰۰ تومان

یونگ و سیاست


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۳۰,۰۰۰ تومان

آنچه اتفاق افتاد


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۴۱,۹۰۰ تومان

مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

۸,۵۰۰ تومان

شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

۷۵,۰۰۰ تومان

هنر جنگ


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۱۵,۰۰۰ تومان

میدل مارچ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

۸۵,۰۰۰ تومان

شهریار


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۳۶,۰۰۰ تومان

دکترین شوک


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۷۰,۰۰۰ تومان

توتالیتاریسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۳۶,۵۰۰ تومان

سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

۴۵,۰۰۰ تومان

قرارداد اجتماعی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

۵۵,۰۰۰ تومان

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

۷۹,۰۰۰ تومان

1984


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

۲۲,۰۰۰ تومان

جمهور


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

۳۰,۰۰۰ تومان

سرمایه در سده بیست و یکم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

۶۲,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

افلاطون، بنیان گذار جمهوری اندیشه

اندیشه های افلاطون هنوز هم عمیقاً برانگیزاننده و جالب توجه باقی مانده اند. چیزی که به این اندیشه ها اتحاد و پیوستگی می بخشد، بلندپروازی و آرمان گرایی موجود در آن هاست.