فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

در این فهرست می توانید برترین و تأثیرگذارترین کتاب های سیاسی تمام جهان را مشاهده کنید. لیست کتاب های سیاسی برگزیده از ترکیب معتبرترین فهرست های کتاب های سیاسی جهان، همچون فهرست «صد کتاب برتر سیاسی تاریخ» به انتخاب روزنامه ی The Observer و لیست برترین کتاب های سیاسی در سایت های Goodreads و The Guardian به وجود آمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

راه طولانی به سوی آزادی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

شوایک


جزو لیست کتاب هایی که به بیشترین زبان های دنیا ترجمه شده اند

لویاتان


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

توتالیتاریسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

در باب آنارشیسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

سرمایه در سده بیست و یکم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

یونگ و سیاست


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

نظم و زوال سیاسی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

راه بردگی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

او بازگشته است


نامزد دریافت جایزه ی Independent Foreign Fiction سال 2015

مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

میدل مارچ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

دکترین شوک


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

شهریار


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

1984


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

قرارداد اجتماعی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

آرمان شهر


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

راهنمای «جورج اورول»: مروری بر مسیر ادبی خالق «1984»

مطالعه ی آثار اولیه ی «اورول»، برای درک دو اثر برجسته ی او «مزرعه حیوانات» و «1984» ضروری است.

کتاب «شوایک»: هجویه ای درخشان بر جنگ جهانی اول

کتاب «شوایک» اثری جذاب است که شایستگی خوانده شدن توسط طیفی وسیع از مخاطبین را دارد.

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.

کتاب «مزرعه حیوانات»: حکایت همیشگی دنیای سیاست

کتاب «مزرعه حیوانات» قصد دارد نظام های سیاسی و ساز و کارهایشان را به نقد بکشد

افلاطون، بنیان گذار جمهوری اندیشه

اندیشه های افلاطون هنوز هم عمیقاً برانگیزاننده و جالب توجه باقی مانده اند. چیزی که به این اندیشه ها اتحاد و پیوستگی می بخشد، بلندپروازی و آرمان گرایی موجود در آن هاست.