فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

در این فهرست می توانید برترین و تأثیرگذارترین کتاب های سیاسی تمام جهان را مشاهده کنید. لیست کتاب های سیاسی برگزیده از ترکیب معتبرترین فهرست های کتاب های سیاسی جهان، همچون فهرست «صد کتاب برتر سیاسی تاریخ» به انتخاب روزنامه ی The Observer و لیست برترین کتاب های سیاسی در سایت های Goodreads و The Guardian به وجود آمده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

میدل مارچ


جزو لیست برترین رمان های انگلیسی گاردین

سرمایه در سده بیست و یکم


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

حاکمان جهان کیستند


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

در باب آنارشیسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

رازوری زنانه


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

دو رساله حکومت


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

مزرعه ی حیوانات


برنده ی جایزه ی هوگو برای بهترین رمان سال 1996

قرارداد اجتماعی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

دکترین شوک


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

لویاتان


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

شهریار


جزو فهرست برترین آثار فلسفی گودریدز

توتالیتاریسم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

سرگذشت ندیمه


برنده ی جایزه ی گاورنر جنرال سال 1985

جنس دوم


جزو فهرست 100 کتاب قرن لوموند

1984


جزو فهرست ۱۰۰ کتاب قرن لوموند

آتش و خشم


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

خانه زاد


جزو لیست مدرن لایبرری (به انتخاب منتقدین)

هیل بیلی


جزو لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

آنچه اتفاق افتاد


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

هژمونی و استراتژی سوسیالیستی


در فهرست کتاب های سیاسی برگزیده

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

سرگذشت آزادی در دنیایی پادآرمانی

داستان «سرگذشت ندیمه» از آثار بسیار مطرح اتوود است که با وجود انتقادهای فراوان در سال ۱۹۸۵ منتشر شد.

کتاب «مزرعه حیوانات»: حکایت همیشگی دنیای سیاست

کتاب «مزرعه حیوانات» قصد دارد نظام های سیاسی و ساز و کارهایشان را به نقد بکشد

افلاطون، بنیان گذار جمهوری اندیشه

اندیشه های افلاطون هنوز هم عمیقاً برانگیزاننده و جالب توجه باقی مانده اند. چیزی که به این اندیشه ها اتحاد و پیوستگی می بخشد، بلندپروازی و آرمان گرایی موجود در آن هاست.