جایزه راریسر

جایزه راریسر

جایزه ی راریسر، جایزه ای ادبی است از سال 1972 به بهترین کتاب آلمانی زبان انتشار یافته تعلق می گیرد. به برنده ی جایزه، مبلغ 8000 یورو تعلق گرفته و علاوه بر این، فرماندار منطقه به همراه انجمن بازار راریس، جایزه ای تشویقی به ارزش 4000 یورو به برنده اعطا می کنند.

کتاب های جایزه راریسر
معرفی چند اثر
اگنس
یک پژوهش روانشناسانه ی به یاد ماندنی.
New Yorker