معرفی بهترین کتاب ها و رمان های برنده ی جایزه ی برام استوکر
جایزه ی برام استوکر

جایزه ی برام استوکر

جایزه ی برام استوکر (bram stoker) ، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط انجمن نویسندگان ژانر وحشت، به اثری با «دستاورد برتر» در ژانر فانتزی نوآر و وحشت داده می شود. این جایزه در سال 1987 بنیان گذاری شده است و برندگان آن، توسط رأی اعضای فعال انجمن مشخص می شوند. عنوان این جایزه، یادآور نام و خاطره-ی نویسنده ی ایرلندی ژانر وحشت و نگارنده ی رمان دراکولا، برام استوکر می باشد.

کتاب های جایزه ی برام استوکر

کتاب مسیر سبز


برنده ی جایزه ی برام استوکر سال 1996

کتاب سکوت بره ها


برنده ی جایزه ی برام استوکر برای رمان 1988

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کورالاین
با داستانی استادانه و کار شده.
Bulletin of the Center for Children’s Books
معرفی کتاب مسیر سبز
رویدادی ادبی.
Entertainment Weekly