جایزه ی کونتره پوینت

جایزه ی کونتره پوینت

جایزه ی کونتره پوینت، جایزه ای ادبی و فرانسوی است که در سال 1971 توسط رمان نویسان و روزنامه نگاران جوان فرانسه بنیان گذاری شد. این جایزه با لقب «جایزه ی گنکور برای نویسندگان جوان» شناخته می شود و نویسنده ی مشهور فرانسوی، پاتریک مودیانو، یکی از اعضای هیئت داوران آن است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کونتره پوینت

دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد


برنده ی جایزه ی کونتره پوینت سال 2001

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر