جایزه پولیتزر غیرداستانی

جایزه پولیتزر غیرداستانی

جایزه پولیتزر غیرداستانی، یکی از هفت جایزه ی پولیتزر است که همه ساله به برترین کتاب غیرداستانی تعلق می گیرد. این جایزه از سال 1962 به کتابی برگزیده از نویسنده ای آمریکایی داده می شود که سال قبل به انتشار رسیده باشد. از سال 1980، نامزدهای نهایی این جایزه نیز معرفی می شوند که معمولا دو اثر دیگر به علاوه ی برنده ی جایزه هستند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه پولیتزر غیرداستانی

جهان چگونه مدرن شد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی در سال 2012

منقار سهره


برنده جایزه پولیتزر سال 1995

انکار مرگ


برنده جایزه پولیتزر سال 1974

پاپ و موسولینی


برنده جایزه پولیتزر برای زندگینامه/خودزندگینامه سال 2015

اجاق سرد آنجلا


برنده ی جایزه حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1996

توپ های ماه اوت


برنده جایزه پولیتزر 1963

پطر کبیر


برنده جایزه «پولیتزر»

انقراض ششم


برنده ی جایزه ی پولیتزر غیرداستانی سال 2015

سرزمین های شبح زده


برنده ی جایزه ی پولیتزر سال 1996

گودل ، اشر ، باخ


برنده ی جایزه ی پولیتزر غیرداستانی 1980

بازگشت


برنده جایزه پولیتزر زندگی نامه

اسلحه میکروب و فولاد


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی

پادشاه همه امراض


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی سال 2011

پرچم های سیاه


برنده جایزه پولیتزر غیرداستانی سال 2016

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر