جایزه ی کتاب عاشقانه سال فرانسه

جایزه ی کتاب عاشقانه سال فرانسه

جایزه ی کتاب عاشقانه سال فرانسه، جایزه ای ادبی است که از طریق رأی کارشناسان ادبی، برندگان دوره های قبل این جایزه و همچنین مخاطبین و وبلاگ نویسان به برترین کتاب عاشقانه ی سال اعطا می شود.

کتاب های جایزه ی کتاب عاشقانه سال فرانسه

نامه های رز


برنده ی جایزه ی کتاب عاشقانه سال ۲۰۱۶ فرانسه

معرفی چند اثر
معرفی کتاب نامه های رز
روان و دلنشین.
Booknode