جایزه Tony

جایزه Tony

جایزه Tony، جایزه ای ادبی است که برترین آثار در تئاتر برادوی تعلق می گیرد. این جایزه در مراسمی سالانه در نیویورک توسط انجمن تئاتر آمریکا و لیگ برادوی به برندگان اهدا می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه Tony
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر