جایزه ی مارک تواین

جایزه ی مارک تواین

جایزه ی مارک تواین، جایزه ای ادبی و مربوط به ادبیات کودک است که همه ساله به کتاب منتخب دانش آموزان ایالت میسوری تعلق می گیرد. لیست نهایی نامزدهای دریافت این جایزه، توسط کتابخانه داران و مخاطبین داوطلب تهیه می شود. کتاب های شرکت کننده باید واجد شرایط زیر باشند:
مخاطب این کتاب ها باید بچه های دانش آموز باشند؛ نویسنده ی کتاب باید ساکن ایالات متحده باشد؛ کتاب ها باید دارای ارزش ادبی باشند و به رشد زندگی شخصی کودکان کمک کنند؛ و درنهایت کتاب ها باید دو سال قبل از زمان نامزد شدن در این رقابت، انتشار یافته باشند.

کتاب های جایزه ی مارک تواین
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب شگفتی
خوش ساخت، گیرا، و بسیار خواندنی.
Entertainment Weekly