جایزه ی مارک تواین

جایزه ی مارک تواین، جایزه ای ادبی و مربوط به ادبیات کودک است که همه ساله به کتاب منتخب دانش آموزان ایالت میسوری تعلق می گیرد. لیست نهایی نامزدهای دریافت این جایزه، توسط کتابخانه داران و مخاطبین داوطلب تهیه می شود. کتاب های شرکت کننده باید واجد شرایط زیر باشند:
مخاطب این کتاب ها باید بچه های دانش آموز باشند؛ نویسنده ی کتاب باید ساکن ایالات متحده باشد؛ کتاب ها باید دارای ارزش ادبی باشند و به رشد زندگی شخصی کودکان کمک کنند؛ و درنهایت کتاب ها باید دو سال قبل از زمان نامزد شدن در این رقابت، انتشار یافته باشند.

کتاب های جایزه ی مارک تواین
معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعجوبه
خوش ساخت، گیرا، و بسیار خواندنی.
Entertainment Weekly