جایزه ی رمان نویسان عاشقانه بریتانیا

جایزه ی رمان نویسان عاشقانه بریتانیا

جایزه ی رمان عاشقانه ی سال (romantic novelist association)، جایزه ای ادبی است که در سال 1960، توسط انجمن رمان نویسان عاشقانه بنیان گذاری شده است. از سال 2003 ، به رمان های کوتاه عاشقانه نیز توسط این انجمن، جایزه ای مخصوص اعطا می شود.
این انجمن در سال 1960، به منظور ترویج ادبیات داستانی عاشقانه و تشویق نویسندگی خوب و استاندارد شکل گرفت و اکنون، نمایندگی بیش از 700 نویسنده، ویراستار و سایر حرفه های مربوط به صنعت نشر را بر عهده دارد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی رمان نویسان عاشقانه بریتانیا

میوه ی خارجی


برنده ی جایزه ی انجمن رمان نویسان عاشقانه ی بریتانیا سال 2004

دونده مادرزاد


نامزد جایزه بهترین کتاب غیرداستانی گودریدز سال 2009

آخرین نامه معشوق


برنده ی جایزه ی انجمن رمان نویسان عاشقانه ی بریتانیا سال 2011

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

تپش عشق در آثار جوجو مویز

با ایران کتاب همراه شوید تا این نویسنده ی عاشق (به معنای واقعی کلمه) را بهتر بشناسیم.