جایزه ی کتاب شناسی کوتاه

جایزه ی کتاب شناسی کوتاه

جایزه ی بیبلیوتکا بروه (کتابشناسی کوتاه - Biblioteca Breve) جایزه ای ادبی است که در 14 ژوئن 1958 توسط سیکس بارال، انتشاراتی مهم در بارسلونا و زیرمجموعه ی گروه پلانه تا، بنیان گذاشته شد و هر ساله، به یک رمان اسپانیایی زبان انتشارنیافته به منظور کشف و ترویج آثار نویسندگان جدید و تأثیرگذار در تجدید حیات چشم انداز ادبیات معاصر اروپا، داده می شود. برندگان این فرصت را دارند تا اثرشان توسط نشر سیکس بارال، یکی از معتبرترین مراکز انتشاراتی ادبیات اسپانیا، به چاپ برسد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب شناسی کوتاه

پوست انداختن


برنده ی جایزه ی کتابشناسی کوتاه( Biblioteca Breve Award) سال1967

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر