جایزه ی کری یاما

جایزه ی کری یاما

جایزه ی کری یاما، جایزه ای ادبی و بین المللی است که به کتاب های مربوط به حاشیه ی اقیانوس آرام و آسیای جنوبی تعلق می گرفت. هدف از این جایزه که از سال 1996 تا 2008 برگزار می شد، ترویج درک و دانشی والاتر در میان مردم این منطقه بیان شده است. به برنده ی این جایزه مبلغ 15000 دلار داده می شد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کری یاما

نفر هفتم


برنده جایزه ی کری یاما سال 2007

آقای پیپ


برنده ی جایزه ی کامن ولث سال 2007

شبح آنیل


برنده ی جایزه ی گیلر و جایزه ی گاورنر جنرال برای داستان انگلیسی زبان سال 2000

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.