جایزه ی لس آنجلس تایمز

جایزه ی لس آنجلس تایمز

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی لس آنجلس تایمز

خون کثیف


نامزد جایزه کتاب لس آنجلس تایمز سال 2018

اجاق سرد آنجلا


برنده ی جایزه حلقه ی منتقدین کتاب آمریکا سال 1996

کتاب خنده و فراموشی


برنده ی جایزه ی لس آنجلس تایمز سال 1984

در جست و جوی حافظه


برنده جایزه لس آنجلس تایمز برای بهترین کتاب علمی سال 2006

تراژدی مردم انقلاب روسیه


برنده جایزه کتاب NCR سال 1997

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر