جایزه ی هاینریش بل

جایزه ی هاینریش بل

جایزه ی هاینریش بل، جایزه ای ادبی است که به افتخار این نویسنده ی برنده ی جایزه ی نوبل در شهر کلن آلمان برگزار می شود. این جایزه به صورت همه ساله از 1980 برپا می شد اما از سال 1985، با نام فعلی خود شناخته شده است. جایزه ی هاینریش بل از سال 1993 هر دو سال یک بار برگزار شده است. برای مدتی، مبلغ جایزه 20000 یورو بود اما اکنون به برنده حدود 30000 یورو تعلق می گیرد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی هاینریش بل

دام گستر


برنده ی جایزه ی هاینریش بل سال 2009

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر