جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب معمایی سال داده می شود. لازم به ذکر است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز

دختری در قطار


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2015

دوزخ


برنده جایزه ی بهترین کتاب معمایی گودریدز سال 2013

معرفی چند اثر
معرفی کتاب دختری در قطار
با تعلیقی پر مایه.
Guardian