جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه (prix des libraries) ، جایزه ای ادبی است که به نویسنده ی یک رمان فرانسوی زبان اهدا می شود و توسط اتحادیه ی کتاب خانه های فرانسه در سال 1955 بنیان گذاری شده است. برای انتخاب برنده، حدود 5000 فروشنده ی کتاب از فرانسه، بلژیک، سوئیس و کانادا رأی خود را اعلام می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر