جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

جایزه ی کتاب فروشان فرانسه (prix des libraries) ، جایزه ای ادبی است که به نویسنده ی یک رمان فرانسوی زبان اهدا می شود و توسط اتحادیه ی کتاب خانه های فرانسه در سال 1955 بنیان گذاری شده است. برای انتخاب برنده، حدود 5000 فروشنده ی کتاب از فرانسه، بلژیک، سوئیس و کانادا رأی خود را اعلام می کنند.

کتاب های جایزه ی کتاب فروشان فرانسه

ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ظرافت جوجه تیغی
هر دو شخصیت اصلی داستان، نوشتار هایی موجز و شیوا در مورد زمان، زیبایی و معنی زندگی خلق می کنند.
New York Times