جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران

جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران

هیس


برنده ی اولین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

جایی دیگر


برنده ی دومین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

تمام زمستان مرا گرم کن


مجموعه داستان برگزیده یک دهه جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات/

همنوایی شبانه ارکستر چوب ها


برنده ی جایزه ی بهترین رمان اول سال 1381 از بنیاد گلشیری

دوباره از همان خیابان ها


برنده ی دومین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

برف و سمفونی ابری


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان سال 1388 از بنیاد گلشیری

نگران نباش


برنده ی جایزه ی بهترین رمان سال 1389 از بنیاد گلشیری

از یاد رفتن


برنده ی نهمین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

شهری که زیر درختان سدر مرد


برنده ی دومین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

حنای سوخته


برنده ی اولین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر