جایزه ی اورول

جایزه ی اورول

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اورول

رنج و سکوت


نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا سال 2019

فروپاشی کشورها


برنده جایزه اورول سال 2004

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر