جایزه مهرگان ادب

جایزه مهرگان ادب

جایزه ادبی مهرگان یا جایزه مهرگان ادب جایزه ایست ادبی که همه ساله در مهرماه برگزار می شود. مهرگان تنها جایزه غیردولتی است که در حوزه محیط زیست و علم نیز جایزه اهدا می کند.

جوایز مهرگان در سه نوع ارائه می شوند:
تندیس مهرگان، جایزه نقدی و لوح تقدیر برای برگزیده اصلی
لوح تحسین هیئت داوران برای برگزیدگان دوم و سوم
لوح تقدیر برای یک یا دو نویسنده راه یافته به مرحله نهایی

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه مهرگان ادب

باغ تلو


برنده ی جایزه ی مهرگان به عنوان بهترین رمان 1385

اسفار کاتبان


برنده ی جایزه ی بهترین رمان مهرگان ادب 1379

مردگان جزیره ی موریس


برنده ی جایزه ی مهرگان به عنوان بهترین رمان 1390

سمفونی قورباغه ها


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان کوتاه مهرگان ادب 1391

من ببر نیستم پیچیده به بالای خود تاکم


تحسین شده هیئت داوران جایزه ی مهرگان ادب 1381

سرطان جن


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان کوتاه مهرگان ادب 1393

کاش یکی قصه اش را می گفت


تحسین شده هیئت داوران جایزه ی مهرگان ادب 1384

برف و سمفونی ابری


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان سال 1388 از بنیاد گلشیری

چیدن باد


برنده ی جایزه ی مهرگان به عنوان بهترین رمان 1392

همنوایی شبانه ارکستر چوب ها


برنده ی جایزه ی بهترین رمان اول سال 1381 از بنیاد گلشیری

رویای تبت


برنده ی جایزه ی بهترین رمان سال 1385 از بنیاد گلشیری

پرنده من


برنده ی جایزه ی بهترین رمان سال 1382 از بنیاد گلشیری

کیمیا خاتون


تحسین شده هیئت داوران جایزه ی مهرگان ادب 1382

چراغ ها را من خاموش می کنم


در فهرست برترین آثار داستانی ایران

گراف گربه


تحسین شده هیئت داوران جایزه ی مهرگان ادب 1391

بیدار نشدن در ساعت نمی دانم چند


تحسین شده هیئت داوران جایزه ی مهرگان ادب 1395

گلوگاه


برگزیده ی ششمین دوره ی جایزه ی ادبی هفت اقلیم

کوچه ابرهای گمشده


رمان برتر سال 1395 به انتخاب مجله ی تجربه

شاه کلید


شایسته تقدیر جایزه ی مهرگان ادب 1378

زندگی مطابق خواسته تو پیش می رود


برنده ی جایزه ی بهترین مجموعه داستان اول سال 1386 از بنیاد گلشیری

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر