جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز

جایزه¬ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز، جایزه¬ ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده¬ی برترین کتاب فانتزی سال داده می ¬شود. لازم به ذکر است که این جایزه، بزرگترین و معتبرترین جایزه¬ ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب¬ ها انتخاب می ¬شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز

کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز سال 2017

بیشتر بخوانید

در دنیای نوجوانی ساعت چند است؟

بیایید سوار بر قالیچه ای پرنده، بر فراز دنیاهایی پر از شگفتی به پرواز درآییم.

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها
یکی از بهترین آثاری که می تواند به کتابخانه ی هر مخاطبی اضافه شود.
Barnes & Noble