جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز

جایزه¬ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز، جایزه¬ ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب، «گودریدز» به نویسنده¬ی برترین کتاب فانتزی سال داده می ¬شود. لازم به ذکر است که این جایزه، بزرگترین و معتبرترین جایزه¬ ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب¬ ها انتخاب می ¬شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز

کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب فانتزی گودریدز سال 2017

معرفی چند اثر
معرفی کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها
یکی از بهترین آثاری که می تواند به کتابخانه ی هر مخاطبی اضافه شود.
Barnes & Noble