جایزه ا هنری

جایزه ا هنری

جایزه ا هنری، جایزه ای ادبی و آمریکایی است که همه ساله به برترین کتاب داستان کوتاه تعلق می گیرد. عنوان این جایزه از نام نویسنده ی آمریکایی و برجسته ی داستان های کوتاه، ا هنری، برگرفته شده و هدف آن، حمایت از هنر نوشتن داستان های کوتاه بیان شده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ا هنری

مزرعه ی سنگی


برنده ی جایزه ا هنری سال 1991

هم سرایان خیابان کینگزلی


برگزیدگان جایزه ا.هنری سال 2015

بعضی زن ها


برندگان جایزه ا.هنری سال 2010

فاصله


برنده ی جایزه ی او هنری سال 1988

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

از تپش زندگی در نیویورک تا روایت جنایت با ترومن کاپوتی

ترومن کاپوتی در عمر تقریباً شصت ساله ی خود، داستان هایی نوشت که هنوز هم حرف های زیادی برای گفتن دارند.