جایزه ی اوبی

جایزه ی اوبی

جایزه ی اوبی، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط روزنامه ی The Village Voice به هنرمندان و آثار نمایشی برتر خارج از تئاتر برادوی اهدا می شود. این جایزه از معتبرترین جوایز در نظر گرفته شده برای آثار نمایشی خارج از تئاتر برادوی در نظر گرفته می شود.

کتاب های جایزه ی اوبی

ستوان آینیشمور


برنده ی جایزه ی آلفرد رادوک سال 2006

بیشتر بخوانید

خشونت پنهان در روح صلح طلب مارتین مک دونا

این کارگردان خلاق، ریشه در تئاتر دارد و سال ها است که جایگاه خود را به عنوان نمایشنامه نویسی برجسته تثبیت کرده است

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ستوان آینیشمور
طنزی شجاعانه.
Observer