جایزه ی اوبی

جایزه ی اوبی

جایزه ی اوبی، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط روزنامه ی The Village Voice به هنرمندان و آثار نمایشی برتر خارج از تئاتر برادوی اهدا می شود. این جایزه از معتبرترین جوایز در نظر گرفته شده برای آثار نمایشی خارج از تئاتر برادوی در نظر گرفته می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی اوبی

گول عشق


برنده جایزه اوبی سال 1984

اسلو


برنده جایزه تونی سال 2017

ستوان آینیشمور


برنده ی جایزه ی آلفرد رادوک سال 2006

تب


برنده جایزه اوبی سال 1991

سفر اسب پنجم


برنده جایزه ی ابی سال 1966

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع نمایشنامه
+ نمایش بیشتر
کمتر
بیشتر بخوانید

خشونت پنهان در روح صلح طلب مارتین مک دونا

این کارگردان خلاق، ریشه در تئاتر دارد و سال ها است که جایگاه خود را به عنوان نمایشنامه نویسی برجسته تثبیت کرده است