جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی

جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی

جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی، جایزه ای است که همه ساله به برترین کتاب های علمی سراسر جهان داده می شود. این جایزه ی 25000 یورویی که در سال 1988 بنیان گذاری شد، به کتاب هایی علمی تعلق می گیرد که برای مخاطبین عام و غیرمتخصص نوشته شده اند. روزنامه ی گاردین در سال 2015، این جایزه را «معتبرترین جایزه ی کتاب های علمی در بریتانیا» نامید.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع کتاب تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های مجموعه ای
+ نمایش بیشتر
کمتر