جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی

جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی

جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی، جایزه ای است که همه ساله به برترین کتاب های علمی سراسر جهان داده می شود. این جایزه ی 25000 یورویی که در سال 1988 بنیان گذاری شد، به کتاب هایی علمی تعلق می گیرد که برای مخاطبین عام و غیرمتخصص نوشته شده اند. روزنامه ی گاردین در سال 2015، این جایزه را «معتبرترین جایزه ی کتاب های علمی در بریتانیا» نامید.

کتاب های جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی

کیهان در پوست گردو


برنده ی جایزه ی جامعه ی سلطنتی برای کتاب های علمی سال 2002

معرفی چند اثر
معرفی کتاب کیهان در پوست گردو
هاوکینگ از ما دعوت می کند که در این سفر خارق العاده در فضازمان، همراه باشیم.
Barnes & Noble