جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب عاشقانه ی سال داده می شود. لازم به ذکز است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

اعتراف


جایزه بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز

و کسی نماند جز ما


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز سال 2016

معرفی چند اثر
معرفی کتاب اعتراف
رمانی درباره ی به خطر انداختن همه چیز برای عشق.
Barnes & Noble