جایزه بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب عاشقانه ی سال داده می شود. لازم به ذکز است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

کتاب های جایزه بهترین کتاب عاشقانه گودریدز
کتاب و کسی نماند جز ما

برنده ی جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز سال 2016

معرفی چند اثر
و کسی نماند جز ما
رمانی شجاعانه و سوزناک.
Huffington Post