جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز، جایزه ای ادبی است که همه ساله توسط سایت معتبر معرفی و تحلیل کتاب «گودریدز» به نویسنده ی برترین کتاب عاشقانه ی سال داده می شود. لازم به ذکز است که این جایزه، بزرگ ترین و معتبرترین جایزه ای است که مستقیما با رأی خوانندگان و مخاطبان کتاب ها انتخاب می شود.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه گودریدز

و کسی نماند جز ما


برنده ی جایزه ی بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز سال 2016

حقیقت


نامزد جایزه بهترین داستان عاشقانه گودریدز سال 2019

اعتراف


جایزه بهترین کتاب عاشقانه ی گودریدز

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر