جایزه فولیو

جایزه فولیو

جایزه فولیو، جایزه ای ادبی و انگلیسی است که در دو سال اول برگزاری توسط انتشارات Folio Society مورد حمایت قرار گرفت. در سال 2016، شرکت سرمایه گذاری Rathbone حامی این جایزه شد و نام رسمی آن به Rathbones Folio Prize تغییر یافت.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه فولیو

آرشیو کودکان گمشده


نامزد دریافت جایزه ی من بوکر سال 2019

زندگی خانوادگی


برنده جایزه فولیو

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر