جایزه ی میثوپوییک

جایزه ی میثوپوییک

جوایز میثوپوییک برای ادبیات و پژوهش های ادبی، توسط انجمن میثوپوییک به نویسندگان آثاری برجسته در حوزه های اسطوره، فانتزی و پژوهش های ادبی مربوط به این حوزه ها تعلق می گیرد. این جایزه با گذر زمان، بخش های مختلفی همچون بهترین داستان های دانشجویی را نیز به فهرست برندگان خود اضافه کرده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی میثوپوییک

راورندوم


برنده ی جایزه ی میثوپوییک سال 2000

قصه های ناتمام


برنده ی جایزه ی Mythopoeic سال 1981

ریشه کن


برنده جایزه نبیولا سال 2015

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر