جایزه ی میثوپوییک

جایزه ی میثوپوییک

جوایز میثوپوییک برای ادبیات و پژوهش های ادبی، توسط انجمن میثوپوییک به نویسندگان آثاری برجسته در حوزه های اسطوره، فانتزی و پژوهش های ادبی مربوط به این حوزه ها تعلق می گیرد. این جایزه با گذر زمان، بخش های مختلفی همچون بهترین داستان های دانشجویی را نیز به فهرست برندگان خود اضافه کرده است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی میثوپوییک

راورندوم


برنده ی جایزه ی میثوپوییک سال 2000

۱۴,۰۰۰ تومان

قصه های ناتمام


برنده ی جایزه ی Mythopoeic سال 1981

۳۵,۰۰۰ تومان
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر