جایزه Premio Campiello

جایزه Premio Campiello

جایزه Premio Campiello، جایزه ای ادبی و ایتالیایی است. هیئت داورانی متشکل از متخصصین ادبی، کتاب های منتشر شده در سال را بررسی می کنند و پنج اثر را به عنوان نامزد نهایی برمی گزینند. سپس هیئتی متشکل از سیصد مخاطب که نماینده ی گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حرفه ای از همه جای ایتالیا هستند، با رأی خود برنده را مشخص می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه Premio Campiello
×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر