جایزه ی Kirkus

جایزه ی Kirkus

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی Kirkus

شجاع مثل تو


برنده جایزه اشنایدر فمیلی

تازه وارد


برنده نشان نیوبری سال 2020

ربایندگان مغز استخوان


برنده جایزه Sunburst سال 2018

پسران نیکل


برنده جایزه پولیتزر سال 2020

سقوط مردی از آسمان به چه معناست؟


برنده ی جایزه ی کتابخانه عمومی نیویورک سال 2018

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر