جایزه ی هانریش مان

جایزه ی هانریش مان

جایزه ی هاینریش مان، جایزه ای ادبی است که از سال ۱۹۵۳ میلادی به آثار نوشتاری اهدا می شود.
برپاکننده ی اولیه ی این جایزه، «آکادمی هنر آلمان شرقی» بود و بعدها آکادمی هنرهای برلین جای آن را گرفت.
جایزه ی هاینریش مان، یک هدیه ی نقدی ۸۰۰۰ یورویی هم دارد و مراسم آن، هر سال در زادروز هاینریش مان در ۲۷ مارس برگزار می شود. فرد برنده، توسط یک کمیته ی سه نفره ی مستقل انتخاب می شود که معمولا یکی از آن ها، برنده ی سال پیشین است.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی هانریش مان

یعقوب کذاب


برنده جایزه ی هانریش مان سال 1971

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر