جایزه ی هانریش مان

جایزه ی هانریش مان

جایزه ی هاینریش مان، جایزه ای ادبی است که از سال ۱۹۵۳ میلادی به آثار نوشتاری اهدا می شود.
برپاکننده ی اولیه ی این جایزه، «آکادمی هنر آلمان شرقی» بود و بعدها آکادمی هنرهای برلین جای آن را گرفت.
جایزه ی هاینریش مان، یک هدیه ی نقدی ۸۰۰۰ یورویی هم دارد و مراسم آن، هر سال در زادروز هاینریش مان در ۲۷ مارس برگزار می شود. فرد برنده، توسط یک کمیته ی سه نفره ی مستقل انتخاب می شود که معمولا یکی از آن ها، برنده ی سال پیشین است.

کتاب های جایزه ی هانریش مان

یعقوب کذاب


برنده جایزه ی هانریش مان سال 1971

معرفی چند اثر
معرفی کتاب یعقوب کذاب
رمانی زیبا و فراموش نشدنی.
New York Times Book Review