جایزه Nerdy Book

جایزه Nerdy Book

جایزه Nerdy Book، جایزه ای است که توسط باشگاه آنلاین کتابخوانی، همه ساله به برترین کتاب های سال تعلق می گیرد. نامزدهای این جایزه در دسامبر مشخص می شوند و برنده در انتهای همین ماه اعلام می گردد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه Nerdy Book

زمان کاغذی


برنده جایزه Nerdy Book

×
دقیق تر بیابید
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر