جایزه ی کوییل

جایزه ی کوییل

جایزه ی کوییل، جایزه ای ادبی و آمریکایی است که در سال های 2005 تا 2007 برگزار شد. این جایزه به منظور ترویج مطالعه ی کتاب و آثار برتر توسط چندین شرکت رسانه ای معتبر همچون موسسه ی Reed، شبکه ی تلویزیونی NBC، بارنز اند نوبل و انجمن کتابفروشان آمریکا بنیان نهاده شد.

کتاب های جایزه ی کوییل
معرفی چند اثر
معرفی کتاب سیزدهمین قصه
وهم آلود و شگفت انگیز.
USA Today