جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

شبح عمارت کراچفیلد


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2013

کلاس چهارمی ها، موش صحرایی


برنده جایره کتاب کودک کارولینای جنوبی سال 1994

بانیکولا 1


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 1981

من نبودم، دندونم بود!


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2008

دو صفر هیچ


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2005

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر