جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی کتاب کارولینای جنوبی برای کودکان

بانیکولا 1


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 1981

کلاس چهارمی ها، موش صحرایی


برنده جایره کتاب کودک کارولینای جنوبی سال 1994

من نبودم، دندونم بود!


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2008

شبح عمارت کراچفیلد


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2013

دو صفر هیچ


برنده جایزه کتاب کارولینای جنوبی سال 2005

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر