جایزه ی روتاری بین الملل

جایزه ی روتاری بین الملل

روتاری بین الملل (rotary international) یا کلوپ روتاری، یک کلوپ سرویس بین المللی ست که هدف عنوان شده اش، در کنار هم آوردن رهبران حرفه ای و تجاری برای فراهم آوردن خدمت انسان دوستانه، تشویق معیارهای عالی اخلاقی و کمک به ایجاد صلح در دنیا است. این گروه سکولار، دارای ۳۴ هزار کلوب در دنیا با ۱٫۲ میلیون عضو است. به اعضای آن روتارین گفته می شود.

کتاب های جایزه ی روتاری بین الملل

ظرافت جوجه تیغی


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2007

مثل هیچ کس


برنده ی جایزه ی کتاب فروشان فرانسه سال 2008

معرفی چند اثر
معرفی کتاب ظرافت جوجه تیغی
هر دو شخصیت اصلی داستان، نوشتار هایی موجز و شیوا در مورد زمان، زیبایی و معنی زندگی خلق می کنند.
New York Times