جایزه ی ادبی کتاب اروپا

جایزه ی ادبی کتاب اروپا

جایزه ی کتاب اروپا، جایزه ای ادبی است که توسط مقامات شهر استراسبورگ و با کمک وزارت امور خارجه ی فرانسه حمایت می شود. این جایزه در استراسبورگ همزمان با جوایز معتبری چون جایزه ی ادبی فرانکوفون ژان آرپ و جایزه ی ادبی پاتریموان ناتان کاتز برگزار می شود.

این جایزه به انتخاب هیئت داوران به نویسنده ای داده می شود که اثرش به بهترین شکل، نشان دهنده ی ابعاد فرهنگی مختلف اروپا باشد.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی ادبی کتاب اروپا

سه گانه ی دوقلوها (کتاب اول) دفتر بزرگ


برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

عشق سرخ


برنده جایزه کتاب اروپا سال 2011

دفتر بزرگ


برنده ی جایزه ی ادبی کتاب اروپا سال 1986

برادر روحی


برنده جایزه کتاب لس آنجلس تایمز سال 2020

دریا و سکوت


برنده جایزه اروپا سال 2013

پایان تنهایی


برنده جایزه ادبیات اتحادیه اروپا سال 2015

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر