جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز

جایزه ی واتراستونز، جایزه ای ادبی است که از سال 2012 شروع به فعالیت کرده است. لیست اولیه ی این جایزه، توسط کتاب فروشان، از بین همه ی طبقه بندی های کتاب و با هر تاریخ انتشاری، تهیه شده و برنده ی اصلی را هیئتی از منتقدین و کارشناسان مشخص می کنند.

نمایش فیلتر های جستجو
کتاب های جایزه ی واتراستونز

همنت


برنده جایزه داستانی زنان سال 2020

دختر جوهر و ستاره ها


برنده جایزه کتاب ملی انگلستان سال 2017

چه جوری تا همیشه زنده باشی


نامزد جایزه کتاب منچستر سال 2009

استونر


برنده ی جایزه ی واتراستونز سال 2013

مخفیگاه دزدها


برنده جایزه کتاب کودکان نستله

×
دقیق تر بیابید
جوایز ادبی جهان
+ نمایش بیشتر
کمتر
ادبیات ملل
+ نمایش بیشتر
کمتر
مکاتب ادبی
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی تاریخی
+ نمایش بیشتر
کمتر
انواع داستان
+ نمایش بیشتر
کمتر
کتاب های برگزیده
+ نمایش بیشتر
کمتر
دسته بندی موضوعی
+ نمایش بیشتر
کمتر
گروه سنی
+ نمایش بیشتر
کمتر